Drukuj

Spostrzeżenia z pracy w grupach podczas Oazy Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych dotyczących pogodnych wieczorów.

Pozostawiamy dostępne na stronie, aby można było w tym kluczu przygotowywać pogodne wieczory na oazach rekolekcyjnych.

 

A. Zawsze i każdy pogodny, powinien:

 

 

B. Nigdy nie powinno być:

 

 

C. Oczekiwania wobec prowadzącej warsztaty podczas Oazy Jedności:

Postaramy się uzyskać odpowiedzi na piśmie na pytania i sugestie przedstawione w podpunkcie C.